Det gamle ordtaket "samhold gjør sterk" gjelder også for arbeidsgivere. Bedrifter som står sammen i en arbeidsgiverforening har mye større innflytelse overfor motparten enn de som må klare seg på egen hånd.

 

Som arbeidsgiver forutsetter myndigheter, arbeidstakere og omgivelsene forøvrig at man kjenner til de lover og regler som følger av arbeidsgiveransvaret. Derfor legger SAMFO vekt på å holde medlemmene orientert om lov- og avtaleverket til enhver tid. Medlemmer som søker råd og veiledning i konkrete situasjoner, får personlig service av bedriftens kontaktperson i SAMFO.