Kurs

SAMFO gjennomfører kurs i aktuelle spørsmål innen områdene arbeidsrett, arbeidsmiljø og forhandlinger. Kursene arrangeres rundt om i landet for å holde lave kostnader og kort reisetid for deltakerne.

Vi kan også tilby bedriftsinterne kurs, hvor vi skreddersyr utdanningen etter behov og ønsker.

Sett i forhold til andre kurstilbydere har vi lave kurskostnader uten at det går ut over kvaliteten på kursene.

Nedenfor er kursmenyen satt opp. Har du spørsmål til noe av dette, ta kontakt med SAMFO på tlf 47 47 76 77 eller via e-post: samfo@samfo.no

Kurskalender 2017

31. oktober
obs! endret dato
HMS-kurs for ledere
7. - 8. november Fagdager 2017
14., 15. og 23. november
obs! endret dato
Arbeidsmiljøkurs
(HMS - 40t) for BBL

Kursoversikt SAMFOs kurs 2017

OBS! Alle kursene i høst, unntatt fagdagene
har endret dato i forhold til datoen i denne kursbrosjyren

 

 

- Arbeidsrettskurs for ledere

Les mer her

- Arbeidsmiljøkurs (HMS - 40t)

Les mer her

- HMS-kurs for ledere

Les mer her

- Fagdager 2017

Les mer her