Som medlem i SAMFO hjelper vi deg med råd, veiledning, forhandlinger og opplæring.
Medlemsinformasjon

Våre medlemmer 

Ved utgangen av 2015 har SAMFO 212 medlemsbedrifter som sysselsetter ca. 22 000 personer.

Medlemsbedriftene er hovedsaklig innenfor Coop og Boligsamvirket, men SAMFO har også medlemsbedrifter innen Landbrukssamvirket.

De fleste av medlemsbedriftene tilhører Coop. Innen Coop finner vi flest detaljhandelsbedrifter, men også engros- og produksjonsbedrifter.

Bedriftene innen boligsamvirket er i hovedsak boligbyggelag. Ut over dette er det borettslag og servicesentraler som utgjør medlemsmassen.

 

Hva koster det å være medlem og hva inngår i medlemskapet? 
 
Medlemskontingenten betales i forhold til bedriftens årlige brutto lønnsutbetalinger. I dag er den 0,15%. Den laveste kontingenten er 3% av Folketrygdens grunnbeløp (kr 2.777,- pr. 1. mai 2016).

I medlemsavgiften inngår rådgivning, forhandlingshjelp, hjelp til tolkninger av avtaler, personalhåndbok med skjemaer, nyhetsbrev med oppdatering om avtaler og lover.

Opplæring, kurs og konferanser arrangeres med deltakeravgifter.

Saksomkostninger for tvister som ender i rettssystemet er ikke dekket i medlemskontingenten. 
  

Last ned søknadskjema for medlemsskap