Overenskomster
HK - Handel og Kontor i Norge
Landsoverenskomsten HK Landsoverenskomsten Handel og Kontor 2016 - 2018
Butikksjefer Lederoverenskomsten samvirkelag 2016 - 2018
Bensinstasjoner Bensinoverenskomsten 2016 - 2018
Ansatte i Coop Norge SA m.fl. Ansatte i Coop Norge SA m.fl. 2016 - 2018
Ledere i Coop Norge SA m.fl. Ledere i Coop Norge SA m.fl. 2016 - 2018
USBL USBL 2016 - 2018
Lederne
Butikksjefer m.fl. Overenskomst for butikksjefer m.fl. 2014 - 2016
Daglig leder m.fl. Daglig leder, diverse ledende stillinger og varehussjefer i samvirkelag 2016 - 2018
   - Skjema for lønnssamtale Overenskomsten inneholder et skjema for gjennomføring av lønnssamtale. Skjemaet er også lagt ut som Skjema 133 under menyvalg Skjemaer
Ledere i boligsamvirke Ledere i virksomheter i boligsamvirke 2016 - 2018
El & IT forbundet
Landsoverenskomsten EL&IT Landsoverenskomsten for elektrofagene 2010 - 2012
Radio- og TV-reparatører Radio- og TV-reparatører og -teknikere 2012 - 2014
Elektro Elektrofagene 2010 - 2012
Fellesforbundet
Byggfag Byggfag 2016 - 2018
Bilfag Bilfaget 2014 - 2016
Byggeindustri Byggeindustri 2014 - 2016
Riksavtalen Riksavtalen 2016 - 2018
FLT - Forbundet for Ledelse og teknikk
Tekniske funksjonærer Tekniske funksjonærer 2016 - 2018
Arbeidsledere Arbeidsledere 2016 - 2018
NAF - Norsk Arbeidsmandsforbund
Vaktmestere Vaktmestere 2016 - 2018
Renholdere Renholdere 2016 - 2018
Negotia
Kontorfunksjonærer Kontorfunksjonærer 2016 - 2018
NNN - Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Bakere og konditorer Bakere og konditor 2016 - 2018
Konserves/AS Røra Konservesindustrien/AS Røra 2016 - 2018
Coop Kaffe Coop Kaffe 2016 - 2018
NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Ingeniører Ingeniører 2016 - 2018
Fagforbundet
Ansatte i boligsamvirket Ansatte i boligsamvirket 2016 - 2018
DELTA
Ansatte i boligsamvirket Ansatte i boligsamvirket 2016 - 2018