Tariff og avtaler

- Tariff 2016 - Brudd i forhandlingene mellom SAMFO og Fagforbundet

23.06.2016 - 20. mai 2016 ble det brudd i forhandlingene om revisjon av Overenskomsten for virksomheter i boligsamvirket mellom Fagforbundet og SAMFO, se tidligere nyhetsbrev. Mekling ble avtalt til 28. juni. Det har imidlertid vært uformell kontakt mellom SAMFO og Fagforbundet i tiden som har gått etter bruddet i mai og i den anledning har partene blitt enige om et forslag til løsning som vi anbefaler for våre medlemmer. Dette innebærer at meklingen 28. juni er avlyst.
Les mer her

- Tariff 2016 – Revisjon av Landsoverenskomsten – Ingen streik

14.05.2016 - SAMFO og HK har fredag 13. mai vært i mekling hos Riksmekleren om revisjon av Landsoverenskomsten, og har etter 7 timers mekling på overtid godtatt meklerens skisse til løsning.
Les mer her

- Tariff 2016 - Brudd i forhandlingene om Landsoverenskomsten SAMFO-HK

22.04.2016 - SAMFO og Handel og Kontor forhandlet 19. og 20. april 2016 om revisjon av Landsoverenskomsten. Partene kom ikke til enighet.
Les mer her

- Tariff 2016 - Brudd i forhandlingene om Overenskomsten for butikksjefer m.fl mellom SAMFO og Lederne

20.04.2016 - SAMFO og Lederne forhandlet 19. og 20. april 2016 om revisjon av Butikksjefoverenskomsten. Partene kom ikke til enighet.
Les mer her