Som medlem i SAMFO hjelper vi deg med råd, veiledning, forhandlinger og opplæring.
Våre tjenester

Egen kontaktperson 
 
Som medlem i SAMFO har du egen kontaktperson som kan hjelpe deg med råd og veiledning, forhandlinger eller opplæring. Nedenstående oppstilling viser hvem som er kontaktpersoner i dag:   

Område/bedrift: Kontaktperson: 
Østlandet (Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud) Astrid Flesland
Innlandet (Hedmark og Oppland) Astrid Flesland
Sørlandet (Telemark, Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland) Laust K. Poulsen
Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane) Torgeir Kroken
Vestlandet (Møre og Romsdal) Astrid Flesland
Midt-Norge (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag) Astrid Flesland
Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark) Torgeir Kroken
Coop Norge SA, Coop Norge Handel Laust K. Poulsen
Coop Norge Industri Laust K. Poulsen
Boligsamvirket (boligbyggelag, borettslag og bedrifter knyttet til Boligsamvirket) Se geografisk inndeling
Landbrukssamvirket Astrid Flesland

 

Telefonhjelp  
Du kan tilnærmet alltid nå en av våre saksbehandlere på telefon. Ring vårt sentralbord på tlf 47 47 76 77 og du vil bli satt over til en saksbehandler. Skulle alle være opptatt vil de ringe tilbake så snart de har anledning. I de fleste tilfeller kan vi svare direkte på spørsmål, men det kan være at spørsmål trenger grundigere svar, og da må vi få lov å ringe tilbake.  
  

Forhandlingshjelp  
Våre saksbehandlere kommer til bedriften dersom du trenger hjelp i forhandlinger eller i kontakt med arbeidstakerorganisasjoner. Vi gir forhandlingshjelp i de saker som kan oppstå mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, bl.a. ved oppsigelser, omstillinger, lønnsspørsmål, avtaleforståelse. Dette er en tjeneste som ligger innbakt i vår kontingent. 
  

Opplæring  
SAMFO har egen opplæringsplan som er vist under hovedemne "Kurs". SAMFO yter også økonomisk støtte til "lederutvikling.”