0.0/8 Generelt

Endring i folketrygdens grunnbeløp per 1. mai 2019

Regjeringen har vedtatt at folketrygdens grunnbeløp skal økes fra 96.883 kroner til 99.858 kroner. Dette er en økning på 2.975 kroner, tilsvarende 3,07 prosent.
Alderspensjonister får en økning i pensjonen på 2,40 prosent.

Alderspensjon under opptjening, uføretrygdede og andre ytelser, som får sine ytelser regulert gjennom grunnbeløpet, får en inntektsøkning på 3,07 prosent fra 1. mai, årlig økning blir 3,20 prosent.

Alderspensjoner under utbetaling får en økning i pensjonen på 2,30 prosent fr 1. mai, årlig økning blir 2,4 prosent.