0.0/1 Generelt

Endringer i reglene for permittering fra 1. januar 2019

Permittering av arbeidstakere kan skje med grunnlag i bestemmelser om dette i SAMFOs hovedavtaler med de forskjellige arbeidstakerforeninger. Se f.eks. Hovedavtalen mellom LO og SAMFO kap. VII.
Reglene om arbeidsgivers lønnsplikt under permittering følger av permitteringslønnsloven. Denne loven ble endret rett før jul med virkning fra 1. januar 2019.

De nye reglene er slik:

  • De første 15 dager utgjør en arbeidsgiverperiode med lønnsplikt for arbeidsgiver.
  • Deretter kan arbeidstaker være permittert i inntil 26 uker uten lønnsplikt for arbeidsgiver i løpet av 18 måneder.
  • Etter denne fritaksperioden gjeninntrer arbeidsgivers lønnsplikt.