0.0/4 Generelt

Enighet i forhandlingene mellom SAMFO og LO

Torsdag 11. april kl. 14:20 kom partene til enighet i mellomoppgjøret mellom SAMFO og LO. Partene landet på et resultat som er innenfor frontfagsrammen på 3,2 prosent.

Ved åpningen av forhandlingene var SAMFO opptatt av de utfordringer handelsnæringen står overfor, samt viktigheten at avtaleverket og lønnssatser gir lik konkurranse mellom arbeidsgiverforeningene. Alternativet er at LO legger til rette for tariffhopping. Dermed var det viktig for SAMFO at oppgjøret for butikkansatte fulgte Virkeoppgjøret, men at oppgjørene for øvrig fulgte hovedmodellen i frontfaget. Resultatet av dette er at det ikke er gitt generelt tillegg til alle, men for de enkelte overenskomstområdene kan det være gitt både generelt tillegg og lavlønnstillegg.

Protokollen fra oppgjøret finner du her.

Kort oppsummert er det gitt følgende tillegg pr. time med virkning fra 1. april 2019 på SAMFOs overenskomster med LO:

Handel og Kontor:

 • Landsoverenskomsten: Satsene fra trinn 1-5 er regulert med fra kr 2,00- til kr 5,00. I tillegg gis lavlønnstillegg med kr. 2,00 til alle som er omfattet av overenskomsten.
 • Lederoverenskomsten: Generelt tillegg kr 2,50 til alle.

  Ny minstelønnssats: 443.000,- pr år.

 • Coop Norge m.fl.: Generelt tillegg kr 2,50 til alle.
 • Ledere i Coop Norge: Generelt tillegg kr 2,50 til alle.
 • Bensinstasjoner: Generelt tillegg kr 2,50 til alle og lavlønnstillegg kr 2,00.
 • Usbl: Generelt tillegg kr 2,50 til alle.

Fagforbundet

 • Overenskomsten for boligsamvirket: Generelt tillegg kr 2,50 til alle.

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

 • Baker og konditorer: Generelt tillegg kr 2,50 til alle.
 • Konserves (Røra fabrikker): Generelt tillegg kr 2,50 til alle.

Norsk Arbeidsmandforbund

 • Renholdere: Generelt tillegg kr 2,50 til alle og lavlønnstillegg kr 2,00.
 • Vaktmestere: Generelt tillegg kr 2,50 til alle og lavlønnstillegg kr 2,00.

El& IT

 • Radio og TV-reparatører: Generelt tillegg kr 2,50 til alle.

Norsk Transportarbeiderforbund

 • Gods: Generelt tillegg kr 2,50 til alle og lavlønnstillegg kr 2,00.

Forbundet for Ledelse og Teknikk

 • Tekniske funksjonærer: Generelt tillegg kr 2,50 til alle.

Fellesforbundet

For Fellesforbundet har vi «hengeavtaler» noe som medfører at ansatte som er omfattet av Riksavtalen, Overenskomsten for Byggfag eller Byggindustrioverenskomsten følger resultatet av frontfaget.

Vi gjør oppmerksom på at en del av overenskomstene har egne garantiordninger som slår inn fra 1. april/1. mai, noe som gjør at satsene kan være regulert mer enn tillegge skulle tilsi.

Nærmere informasjon om oppgjørets innretning for de ulike tariffavtalene sendes medlemsvirksomhetene over påske.

Sliterordningen.

I tariffoppgjøret 2018 ble det avtalt at Sliterordningen skal erstatte dagens Sluttvederlagsordning. Bilaget om sliterordningen er nå klart og er partene nå enige om og det erstatter protokollen fra 2018.

Svarfrist: Partene har en gjensidig svarfrist til 23. april 2019. Vi ber alle medlemsbedrifter om ikke å foreta noen utbetaling av tilleggene før dere har mottatt informasjon om at oppgjøret er godkjent.

Spørsmål til oppgjøret kan rettes til SAMFO tlf. 47 47 76 77.