Mellomoppgjør 2017 - Nye satser fra 1. april - Overenskomst for vaktmester

Vi viser til vårt nyhetsbrev 0.0/7 GENERELT av 18. april 2017 vedrørende enighet mellom SAMFO og LO.

For arbeidstakere omfattet av Overenskomst for Vaktmester gis det tillegg på kr. 2,- pr. time med virkning fra 1. april 2017.

Minstelønnsatsene i § 2 er med virkning fra 1. april 2017 følgende:  

1. Vaktmester uten håndverksmessig eller lignende relevant utdanning eller praksis:

Begynnerlønn

0 år

kr. 160,69 pr. time

/ kr. 26 112 pr. måned

 

1 år

kr. 161,38 pr. time

/ kr. 26 224 pr. måned

 

2 år

kr. 164,49 pr. time

/ kr. 26 730 pr. måned

 

3 år

kr. 167,99 pr. time

/ kr. 27 298 pr. måned


2. Vaktmester som er ansatt i stilling som nødvendiggjør håndverksmessig utdannelse, bestått vaktmesterskole eller 3 års allsidig praksis som vaktmester:

Begynnerlønn

0 år

kr. 163,88 pr. time

/ kr. 26 631 pr. måned

 

1 år

kr. 155,33 pr. time

/ kr. 26 730 pr. måned

 

2 år

kr. 162,22 pr. time

/ kr. 27 914 pr. måned

 

3 år

kr. 166,18 pr. time

/ kr. 28 595 pr. måned

 

6 år

kr. 168,74 pr. time

/ kr. 29 036 pr. måned


3. Ansatt i stilling som nødvendiggjør bestått maskinteknisk utdanning:

Begynnerlønn

0 år

kr. 175,29 pr. time

/ kr. 28 485 pr. måned

 

1 år

kr. 180,45 pr. time

/ kr. 29 323 pr. måned

 

2 år

kr. 185,28 pr. time

/ kr. 30 108 pr. måned

 

3 år

kr. 190,42 pr. time

/ kr. 30 943 pr. måned

 

6 år

kr. 193,13 pr. time

/ kr. 31 384 pr. måned


Minstelønnssats for unge arbeidstakere (under 18 år) er kr. 127,71.  

NB! Det skal ikke foretas omregning av godtgjørelse for overtid m.v. for arbeid som er utført 18. april eller tidligere. Ansatte som er fratrådt 18. april eller tidligere skal ikke ha etterbetaling. 

Vi ber om at omregning og etterbetaling av nye lønninger foretas så snart det er praktisk mulig.