Statens reiseregulativ, nye satser

Etter å ha blitt behandlet av en tvistenemnd, er det nye reiseregulativet vedtatt. Satsene er gjeldende med tilbakevirkende kraft f.o.m. 22. juni. 2018.

Avtalene påvirker alle som bruker statens satser, noe som gjelder ansatte i staten og en stor del av privat sektor. Det er både endringer i satser og beregningsmodeller.

Les mer her:

Infotjenester: Nye diettsatser, endringer og konsekvenser