Første steg på vei mot oppløsning av SAMFO ble i dag enstemmig vedtatt av generalforsamlingen.

SAMFOs 30. ordinære generalforsamling vedtok i dag å oppløse SAMFO med virkning fra 31.01.2020. Endelig vedtak om oppløsning må godkjennes i ekstraordinær generalforsamling den 7. januar 2020.

En enstemmig generalforsamling vedtok i dag å oppløse SAMFO med virkning fra 31.01.2020. For at oppløsningen skal bli endelig vedtatt må det i ekstraordinær generalforsamling den 7. januar 2020 være minimum 2/3 flertall for dette.
SAMFO vil komme tilbake med utfyllende informasjon etter den ekstraordinære generalforsamlingen. Spørsmål i saken kan rettes til styreleder i SAMFO; Lars Arve Jakobsen, tlf. 908 69 933 eller til direktør i SAMFO; Torgeir Kroken tlf 913 40 310.