SAMFO velger Virke

SAMFO, arbeidsgiverorganisasjonen for samvirkeforetak, går inn i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon. SAMFO organiserer bedrifter i Coop, Boligsamvirke og Landbrukssamvirke. Innmeldingen gir SAMFO-bedriftene tilgang til tariffavtaler, sterke bransjefellesskap og arbeidsgiverstøtte innen arbeidsrett og politikk.

SAMFO har 201 medlemsbedrifter med over 26 000 ansatte. Torgeir Kroken, direktør for SAMFO, er glad for å ha sikret en avtale som ivaretar medlemsbedriftenes interesser når SAMFO opphører.

− I SAMFO har vi fremmet ordtaket «samhold gjør sterk». Nå ser vi at vi er sterkere sammen med Virke. Derfor er vi fornøyde med å ha fått i land en god avtale som sikrer medlemsbedriftene tilgang på gode tariffavtaler, sterke bransjefellesskap og arbeidsgiverstøtte innen arbeidsrett og politikk.

Virke organiserer 22 000 medlemsbedrifter med over 250 000 ansatte. Over 14 000 av medlemsbedriftene er innen handel.

− Vi er veldig glade for å få SAMFO-bedriftene med på Virke-laget. Dette gir oss økt styrke til å jobbe sammen for å styrke norsk handels konkurransekraft og samvirkenes viktige samfunnsposisjon, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Coop er allerede observatør i styret til Virke dagligvare, nå får de fullt medlemskap i Norges største hovedorganisasjon for handels- og tjenestenæringen.

− Dagligvarehandelen er sentral for å nå politiske mål som bosetting over hele landet, sunnere kosthold og integrering. Derfor er det godt å få inn Coop som fullverdig medlem, slik at vi kan jobbe videre med styrket kraft mot disse målene.

Virke organiserer i dag 641 utsalgssteder innen byggevarehandelen, disse står for omtrent 75 prosent av omsetningen i det norske markedet. Med Coops bygg-butikker samles en stor majoritet av byggevarehandelen i Virke, dette gir muligheter for å jobbe enda mer og bedre på tvers av bransjen i tiden fremover. Innenfor boligsamvirket organiserer SAMFO boligbyggelag, borettslag og servicesentraler.

− Vi ser fram til å ta imot de nye medlemmene og ansatte fra 1. februar. Sammen skal vi jobbe for bedre vilkår for norske virksomheter, avslutter Horneland Kristensen.