0.0/7 Generelt

Slik behandler vi personopplysninger om våre medlemmer, motparter m.m.

SAMFO, ved direktøren, er behandlingsansvarlig for SAMFOs behandling av personopplysninger. Når en virksomhet søker om medlemskap og/eller blir medlem i SAMFO, vil vi be om kontaktopplysninger på ansatte i virksomheten som vi trenger i vår håndtering av medlemskapet og de tjenestene vi tilbyr dere. Alle personopplysninger blir behandlet i tråd med GDPR og personopplysningslovens regler. Vi behandler også denne typen personopplysninger om kontaktpersoner hos motparter og samarbeidspartnere.

De behandlinger av personopplysninger som SAMFO gjør i anledning registrering og oppfølging av medlemskapet, har grunnlag i GDPR art. 6 (1) bokstav a (samtykke), bokstav b (avtale) og bokstav f (interesseavveining).

Personopplysninger som er nødvendig i håndtering av individuelle saker skjer i tillegg med grunnlag i GDPR art. 6 (1) bokstav c (rettslig forpliktelse), bokstav e (allmennhetens interesse) og bokstav f (interesseavveining) samt art. 9 (2) bokstav b (arbeidsrettslige rettigheter og plikter og bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav). I tilknytning til advokatvirksomhet behandler vi også personopplysninger. Dette skjer i hovedsak med hjemmel i rettspleielovgivningen og er i stor grad unntatt fra bestemmelsene i GDPR og personopplysningsloven. Vi vil likevel følge reglene knyttet til personvern og sikring av opplysningene også for disse opplysningene.

SAMFO vil ikke utlevere personopplysninger om kontaktpersoner, motparter eller andre til eksterne med mindre det foreligger gyldig hjemmel for dette.

Enhver har rett til å få opplyst om vi behandler personopplysninger om dem og i så fall hvorfor og på hvilken måte. Registrerte personer kan også kreve retting og sletting, samt dataportabilitet i tråd med reglene i GDPR og personopplysingsloven. Hvis du har spørsmål i denne anledning kan du kontakte Torgeir Kroken, torgeir.kroken@samfo.no eller Astrid Flesland, astrid.flesland@samfo.no.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til oss eller til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.