0.0/9 Generelt

Sykefravær – 1. kvartal 2019

SAMFO innhenter oversikt for sykefraværet i medlemsbedriftene hvert kvartal. Nedenfor følger informasjon om utviklingen av fraværet for våre medlemsbedrifter. Vi gjør oppmerksom på at fravær knyttet til egne barns sykdom ikke er med i tallene nedenfor.

1. kvartal 2019

Her er totaltallene for 1. kvartal 2018 og 1. kvartal 2019 for alle og delt på kjønn.

1.kvartal 2018

1.kvartal 2019

I alt

1-16 dager

Over 16 dager

I alt

1-16 dager

Over 16 dager

Fravær alle

7,32

2,49%

4,68%

7,15%

2,47%

4,68 %

Kvinner

8,83%

2,66%

5,93%

8,67%

2,74%

5,93 %

Menn

5,27%

2,27%

3,06%

5,20%

2,14%

3,06 %

Sammenliknet med 1. kvartal i 2018 har sykefraværet i 1. kvartal 2019 gitt følgende endringer:

  • Sykefraværet gikk opp med 5,73%, fra 6,76% til 7,15%. Ser vi tilbake til 1. kvartal 2017 er det en nedgang på 2,32%.
  • Det har vært en liten økning i langtidsfraværet med 0,21% mens korttidsfraværet har gått opp med hele 18,05%. Ser vi til 1. kvartal 2017 er nedgangen i langtidsfraværet 4,76% og korttidsfraværet er redusert med 2,00%
  • For kvinner har fraværet gått ned med 0,23%, fra 8,69% i 1. kvartal 2018 til 8,67% i 1. kvartal 2019. Langtidsfraværet gikk ned med 7,34%, korttidsfraværet økte med 19,67%.
  • For menn det en økning med 15,98% i sykefraværet fra 1. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019. Langtidsfraværet er opp 17,23%, korttidsfraværet gikk opp med 14,25%.

For alle grupper ser vi at fravær i 4-16 dager har økt betydelig, hele 25% fra 2018 til 2019 (fra 1,22% til 1,52% av alt sykefravær).

Fordelt på medlemsgrupperinger har vi følgende hovedtall:

Bedriftstype

Sykefravær i %

1. kvartal 2018

Sykefravær i %

1. kvartal 2019

Produksjonsbedriftene

7,61 %

6,73%

Samvirkelagene og Coop Norge m.fl.

6,91 %

7,34%

Boligsamvirket og landbrukssamvirket

4,48 %

5,17%

Spørsmål om statistikken kan rettes til SAMFO tlf. 47 47 76 77.

Vedlagt følger stolpediagram som viser utviklingen av sykefraværet i SAMFOs medlemsbedrifter.

Nav har følgende kommentar til det legemeldt sykefraværet forhele Norge:

Utviklingen i det legemeldte sykefraværet

Det legemeldte sykefraværet var 5,5 prosent i 1. kvartal 2019. Sammenlignet med samme kvartal i fjor innebærer dette en nedgang på 1,4 prosent. Sykefraværet gikk ned med 3,3 prosent for menn og for kvinner var sykefraværet stabilt.