0.0/8 Generelt

Sykefravær – 3. kvartal 2018

SAMFO innhenter oversikt for sykefraværet i medlemsbedriftene hvert kvartal. Nedenfor følger informasjon om utviklingen av fraværet for våre medlemsbedrifter. Vi gjør oppmerksom på at fravær knyttet til egne barns sykdom ikke er med i tallene nedenfor.

3. kvartal 2018

Her er totaltallene for 3. kvartal 2017 og 3. kvartal 2018 for alle og delt på kjønn.

3. kvartal 2017

3. kvartal 2018

I alt

1-16 dager

Over 16 dager

I alt

1-16 dager

Over 16 dager

Totalt fravær

5,85 %

1,66 %

4,19 %

5,88 %

2,00 %

3,88 %

Fravær for kvinner

7,22 %

1,85 %

5,36 %

7,58 %

2,46 %

5,13 %

Fravær for menn

4,01 %

1,41 %

2,60 %

3,76 %

1,43 %

2,33 %

Sammenliknet med 3. kvartal i 2017 har sykefraværet i 3. kvartal 2018 gitt følgende endringer:

  • Sykefraværet gikk opp med 0,51%, fra 5,85% til 5,88%. Ser vi tilbake til 3. kvartal 2016 er det en økning på 9,94%.
  • Det har vært nedgang i langtidsfraværet med 7,35% mens korttidsfraværet økte med hele 20,32%. Ser vi til 3. kvartal 2016 er økningen i langtidsfraværet 4,58% og korttidsfraværet er økt med 19,76%
  • For kvinner gikk fraværet opp med 5,08%, fra 7,22% i 3. kvartal 2017 til 7,58% i 3. kvartal 2018. Langtidsfraværet gikk ned med 4,36%, korttidsfraværet økte med 32,46%.
  • For menn var reduksjonen 6,16 % i sykefraværet fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018. Langtidsfraværet gikk ned 10,60%, korttidsfraværet økte med 2,06%.

Fordelt på medlemsgrupperinger har vi følgende hovedtall:

Bedriftstype

Sykefravær i %

3. kvartal 2017

Sykefravær i %

3. kvartal 2018

Produksjonsbedriftene

5,10%

5,19%

Samvirkelagene og Coop Norge m.fl.

6,07%

6,45%

Boligsamvirket og landbrukssamvirket

3,63%

3,87%

Akkumulerte tall til og med 3. kvartal 2018

Grunnet store variasjoner i kvartalsvise tall har vi valgt å legge akkumulerte tall for hittil i år. Tallen hittil i år er som følger:

Til og med 3. kvartal 2017

Til og med 3. kvartal 2018

I alt

1-16 dager

Over 16 dager

I alt

1-16 dager

Over 16 dager

Totalt fravær

6,66 %

2,07 %

4,59 %

6,22 %

1,93 %

4,29 %

Fravær for kvinner

8,19 %

2,26 %

5,93 %

7,92 %

2,21 %

5,71 %

Fravær for menn

4,58 %

2,00 %

2,78 %

4,12 %

1,60 %

2,52 %

Akkumulerte tall til og med tredje kvartal viser en totalnedgang i sykefraværet hittil i 2018 med 6,61%. For korttidsfraværet er nedgangen 6,76% og langtidsfraværet 6,54%.

Spørsmål om statistikken kan rettes til SAMFO tlf. 47 47 76 77.

Vedlagt følger stolpediagram som viser utviklingen av sykefraværet i SAMFOs medlemsbedrifter.