0.0/3 Generelt

Sykefravær – 4. kvartal 2018 og tall for hele året

SAMFO innhenter oversikt for sykefraværet i medlemsbedriftene hvert kvartal. Nedenfor følger informasjon om utviklingen av fraværet for våre medlemsbedrifter. Vi gjør oppmerksom på at fravær knyttet til egne barns sykdom ikke er med i tallene nedenfor.

4. kvartal 2018

Her er totaltallene for 4. kvartal 2017 og 4. kvartal 2018 for alle og delt på kjønn.

4. kvartal 2017

4. kvartal 2018

I alt

1-16 dager

Over 16 dager

I alt

1-16 dager

Over 16 dager

Totalt fravær

5,98 %

1,75 %

4,23 %

6,38 %

2,16 %

4,22 %

Fravær for kvinner

8,26 %

2,17 %

6,09 %

8,05 %

2,50 %

5,54 %

Fravær for menn

3,58 %

1,31 %

2,27 %

4,40 %

1,76 %

2,64 %

Sammenliknet med 4. kvartal i 2017 har sykefraværet i 4. kvartal 2018 gitt følgende endringer:

  • Sykefraværet gikk opp med 6,61%, fra 5,98% til 6,38%. Ser vi tilbake til 4. kvartal 2016 er det en økning på 6,61%.
  • Det har vært nedgang i langtidsfraværet med 0,34% mens korttidsfraværet økte med hele 23,41%. Ser vi til 4. kvartal 2016 er økningen i langtidsfraværet 8,48% og korttidsfraværet er økt med 3,85%
  • For kvinner gikk fraværet ned med 2,53%, fra 8,26 % i 4. kvartal 2017 til 8,05% i 4. kvartal 2018. Langtidsfraværet gikk ned med 8,91%, korttidsfraværet økte med 15,36%.
  • For menn var økningen hele 22,98% i sykefraværet fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018. Langtidsfraværet gikk opp med 16,51%, korttidsfraværet økte med 34,18%.

Fordelt på medlemsgrupperinger har vi følgende hovedtall:

Bedriftstype

Sykefravær i %

4. kvartal 2017

Sykefravær i %

4. kvartal 2018

Produksjonsbedriftene

7,30%

5,63%

Samvirkelagene og Coop Norge m.fl.

6,07%

6,65%

Boligsamvirket og landbrukssamvirket

4,12%

4,01%

Hele 2018

Grunnet store variasjoner i kvartalsvise tall har vi valgt å legge akkumulerte tall for hittil i år. Tallene hittil i år er som følger:

2017


2018

I alt

1-16 dager

Over 16 dager

I alt

1-16 dager

Over 16 dager

Totalt fravær

6,47 %

1,98 %

4,49 %

6,33 %

2,01 %

4,32 %

Fravær for kvinner

8,20 %

2,23 %

5,97 %

7,95 %

2,27 %

5,67 %

Fravær for menn

4,28 %

1,65 %

2,62 %

4,35 %

1,68 %

2,66 %

Tallene for hele 2018 viser en totalnedgang i sykefraværet med 2,21% sammenliknet med 2017. For korttidsfraværet er det økning i fraværet med 1,63%, mens vi ser en nedgang med 3,90% i langtidsfraværet.

Fordelt på medlemsgrupperinger har vi følgende hovedtall:

Bedriftstype

2017

2018

Produksjonsbedriftene

6,47%

6,01%

Samvirkelagene og Coop Norge m.fl.

6,72%

6,53%

Boligsamvirket og landbrukssamvirket

4,41%

4,21%

Spørsmål om statistikken kan rettes til SAMFO tlf. 47 47 76 77.

Vedlagt følger stolpediagram som viser utviklingen av sykefraværet i SAMFOs medlemsbedrifter.