10.3/1 NITO

Overenskomstrevisjon 2018-2020 – forhandlinger er utsatt inntil videre

Det var planlagt overenskomstforhandlinger mellom SAMFO og NITO i november. Partene har i midlertidig valgt å utsette forhandlingene inntil videre. Det skyldes at NITO og NHO har valgt å ta en pause i sine overenskomstforhandlinger til over nyttår. Så snart NITO og NHO har blitt ferdige med sine forhandlinger, vil vi gjennomføre våre forhandlinger med NITO.