Lagerarbeider instruerer på walkie-talkie. Foto.
Arbeidsmiljøkurset gir et best mulig grunnlag for et godt samarbeid i arbeidsmiljøspørsmål på den enkelte arbeidsplass.

Arbeidsmiljøkurs (HMS – 40 t) for verneombud og ledere i BBL

Gi deltakerne forutsetninger for å kunne ivareta sine roller og bidra til å skape et godt fundament for systematisk arbeid med HMS slik at det i virksomheten er grunnlag for å forebygge og løse eventuelle arbeidsmiljøproblemer.

Varighet
Kurset går over tre dager:  

9. oktober: kl. 10:00 til 17:00
10. oktober: kl. 09:00 til 16:00
17. oktober: kl. 10:00 til 16:00

Det må påregnes noe hjemmearbeid mellom andre og tredje kursdag.

Målgruppe

  • Verneombud (fast og vara)                         
  • Medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget                         
  • Ledere i bedriften

Informasjon om kurset: Kurset tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav til kurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, (40 timer). I tillegg anbefaler vi at også ledere deltar på kurset for bl.a. å få et best mulig samarbeid i arbeidsmiljøspørsmål på den enkelte arbeidsplass.

Forkunnskaper
Ingen spesielle.

Mål og hensikt
Gi deltakerne forutsetninger for å kunne ivareta sine roller og bidra til å skape et godt fundament for systematisk arbeid med HMS slik at det i virksomheten er grunnlag for å forebygge og løse eventuelle arbeidsmiljøproblemer.

SAMFO utsteder kursbevis til deltakerne. Bedriften mottar kopi av kursbeviset som skal brukes som dokumentasjon i det systematiske HMS-arbeid.

Faglig innhold
Innføring i regelverket, arbeidsmiljøfaktorer, aktørenes roller i arbeidsmiljøarbeidet og arbeidsmetoder innenfor HMS. Videre orienteres om sykefraværsoppfølging og IA (inkluderende arbeidsliv). Kurset gir deltakerne anledning til å trene på arbeidsmiljøoppgaver. SAMFO legger i sin kursvirksomhet vekt på at deltakerne skal få tid til å arbeide med stoffet og også ha anledning til å utveksle erfaringer mv. I tillegg prioriterer vi fyldig kursdokumentasjon som også kan brukes i det daglige arbeid etter avsluttet kurs.

SAMFO gjennomfører på forespørsel det ovennevnte kurset som bedriftsinternt kurs. Kursavgift er da kr. 20.000,- uavhengig av antall deltakere. Bedriften må holde kurslokale og dekke evt. utgifter til reise og opphold for deltakerne samt kursleder fra SAMFO. 


STARTDATO: 09.10.2018
SLUTTDATO: 17.10.2018
STED: Oslo-området

KURSAVGIFT 
Kr. 4 500,– inklusive materiell-, reise-og oppholdsutgifter.
Kr. 3 500,– for deltakere som ikke overnatter på kursstedet.

PÅMELDINGSFRIST
10. september 2018                                  

Påmelding