Illustrasjon av forretningsmenn og -kvinner som er forbundet med streker. Illustrasjon.

Arbeidsrettskurs for ledere 18. og 19. sept. 2018

Målet med kurset er å gjøre deltakerne trygge i sin rolle som leder. Etter kurset skal deltakerne ha god oversikt over arbeidsmiljøloven, ferieloven, samt de relevante bestemmelsene i hovedavtalen og gjeldende overenskomster.

Varighet
18. september: kl. 10:00 – 18:00
19. september: kl. 09:00 – 16:00

Målgruppe
• Øverste ledelse i bedriften
• Andre ledere med personalansvar
• Styreleder og styremedlemmer

Forkunnskaper
Ingen spesielle. Kurset tilpasses deltakernes behov og ønsker.

Mål og hensikt med kurset
Hensikten er å gjøre deltakerne trygge i sin rolle som leder. Etter kurset skal deltakerne ha god oversikt over arbeidsmiljøloven, ferieloven, samt de relevante bestemmelsene i hovedavtalen og gjeldende overenskomster. Deltakerne skal føle seg tryggere på hva som kan forventes i samspillet med de ansatte og deres eventuelle tillitsvalgte, herunder hva som forventes i den praktiske gjennomføringen av forskjellige prosesser som er foreskrevet i lov og avtaleverk. Deltagerne vil også ha en klarere formening av hvilke plikter som hviler på ledelsen i den anledning.

Faglig innhold

  • Oversikt over aktuelle lover og avtaler. (Vi benytter de tariffavtaler som er gjort gjeldende hos deltakerne.)
  • Arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter
  • Tillitsvalgtes rettigheter og plikter
  • Ansettelse (hvem og hvordan)
  • Oppfølging og opplæring
  • Arbeidstid og lønn
  • Ferie og permisjoner
  • Oppsigelse og avskjed
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Omorganisering og nedbemanning

STARTDATO: 18.09.2018
SLUTTDATO: 19.09.2018
STED: Oslo-området

KURSAVGIFT 
Kr. 3.500,- inklusive materiell-, reise- og oppholdsutgifter.                       
Kr. 2.500,- for deltakere som ikke overnatter på kursstedet.

PÅMELDINGSFRIST
21. august 2018

Påmelding