Arbeidsrettskurs for ledere med personalansvar

SAMFO inviterer sine medlemsbedrifters ledere, herunder butikksjefer og styreleder og styremedlemmer, til å øke sin kunnskap og bli mer fortrolig med lover og regler angående daglige problemstillinger om arbeidsrettslige spørsmål.

Mål og hensikt med kurset:
Målet med kurset er å gjøre lederne trygge i rollen som arbeidsgiver.
Kurset har en praktisk tilnærming til situasjoner deltakerne møter i sitt daglige arbeid. Det er lagt inn god tid til å arbeide med stoffet og det legges opp til at deltakerne kan stille spørsmål og utveksle erfaringer. I tillegg prioriterer vi fyldig kursdokumentasjon som kan brukes i det daglige arbeid etter avsluttet kurs. Etter kurset skal deltakerne ha god oversikt over regler som gjelder for arbeidsforhold, spesielt arbeidsgivers og arbeidstaker plikter og rettigheter overfor hverandre.

Varighet
Kurset varer i to dager. Dag 1: kl. 10.00 – 18:00 Dag 2: kl. 09:00 – 16:00.

Målgruppe:

 • Øverste ledelse i bedriften
 • Andre ledere med personalansvar
 • Butikksjefer
 • Styreleder og styremedlemmer
 • Kurset egner seg både for nye ledere og ledere som trenger å friske opp tidligere lærdom på området.

Faglig innhold:

 • Oversikt over aktuelle lover og avtaler (vi benytter de tariffavtaler som er gjort gjeldende hos deltakerne)
 • Arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter
 • Tillitsvalgtes rettigheter og plikter
 • Ansettelse (hvem og hvordan)
 • Oppfølging og opplæring
 • Arbeidstid og lønn
 • Ferie og permisjoner
 • Oppsigelse og avskjed
 • Personvern i arbeidslivet
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Omorganisering og nedbemanning

Foreleser på kurset er Astrid Flesland, kontorsjef og advokat i SAMFO siden juni 2009.

Astrid har lang erfaring som foredragsholder på temaer knyttet til arbeidsliv og arbeidsrett. Hun sitter sentralt i SAMFOs arbeid med tarifforhandlinger og kjenner avtaler og overenskomster godt.

Har du spørsmål om kursets faglige innhold kan hun kontaktes på telefon 926 52 246 eller e-post astrid.flesland@samfo.no


STARTDATO: 29.01.2019
SLUTTDATO: 30.01.2019
STED: Gardermoen

KURSAVGIFT
Kr. 3.500,- inklusive materiell-, reise- og oppholdsutgifter.
Kr. 2.500,- for deltakere som ikke overnatter på kursstedet.

PÅMELDINGSFRIST
2. januar 2019


Meld deg på kurset her

Last ned kursdokumenter

Her kan deltagere på arbeidsrettskurset logge seg inn og laste ned presentasjoner og dokumenter. Passord sendes via e-post.