Oppløsning av SAMFO, konsekvenser og praktiske saker for den enkelte medlemsbedrift.

SAMFO ønsker våre medlemmer velkommen til fagdag den 16. januar 2020. Temaet for fagdagene er «Oppløsning av SAMFO, konsekvenser og praktiske saker for den enkelte medlemsbedrift». (Temaet forutsetter at generalforsmalingen vedtar oppløsning av SAMFO).

Programmet blir satt opp etter innspill fra medlemsbedriftene.

Tidsplan:

Kl 1000–1015

Velkommen praktiske opplysninger

Begrunnelsen for oppløsning av SAMFO

1015-1130

Konsekvenser og praktiske saker for den enkelte medlemsbedrift.

1130-1230

Lunsj

1230-1500

Konsekvenser og praktiske saker for den enkelte medlemsbedrift fortsetter.

Kursavgift:

Møtekostnadene vil bli dekket av SAMFO, mens deltakerbedriftene må bestille reise og legge ut for dette. SAMFO dekker reisekostnader for inntil to personer pr bedrift etter billigste reisemåte med fradrag av egenandel på kr. 1000,- per person.

Påmelding:

Snarest mulig og innen 8. januar 2020.STARTDATO: 16.01.2020
SLUTTDATO: 16.01.2020
STED: Virke, Henrik Ibsens gate 90, Solli Plass, Oslo