SAMFOs fagdager 2018

Fagdagene tar for seg temaer som SAMFO ser er viktige for våre medlemsbedrifter å holde fokus på. Fagdagene har til hensikt å få frem utfordringer og muligheter knyttet til teamet.

13. nov. kl. 10:00-17:30

En interaktiv fagdag, -juss og praktisk ledelse

Oppfølging av medarbeidere - fra A til Å i et ansettelsesforhold

kl 19:00 Middag– sosialt lag

14. nov. kl. 08:30-15:00

Lean – en ledelsesmetodikk for å bygge forbedringskultur og god drift.

Ved seniorrådgiver Conny Svensson, Lean lab-SINTEF Manufacturing

Målgruppe

Daglig leder, HR-/personalsjefer og driftssjefer.

Forkunnskaper
Ingen spesielle.


STARTDATO: 13.11.2018
SLUTTDATO: 14.11.2018
STED: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen


DELTAKERAVGIFT

Reiseutgifter som går utover kr. 1.500,- vil bli refundert.


PÅMELDINGSFRIST

13. oktober 2018