HMS forum SAMFO

Brukerstyrt forum med deltagere som har HMS ansvar i samvirkelag

Programmet utarbeides av en programkomité, og beregnes ferdigstilt ila. sommeren.

Invitasjon med påmeldingsinformasjon sendes iht. definert deltagerliste pr e-post.STARTDATO: 03.09.2019
SLUTTDATO: 04.09.2019
STED: Losby Gods