HMS forum SAMFO

2 dagers forum for HMS ledere i Samvirkelagene. Deltagere inviteres.


STARTDATO: 04.02.2020
SLUTTDATO: 05.02.2020
STED: Losby Gods

Invitasjon og program sendes til HMS ledere iht tidligere deltagerlister. For å delta på HMS forum skal deltagere selv ha avklart dette med egen HR sjef.

Ønsker du deltagelse på HMS forum send en melding til SAMFO@samfo.no med informasjon om rolle og hvilke samvirkelag du representerer.