Lagerarbeider instruerer på walkie-talkie. Foto.

HMS-kurs for ledere 2. mars 2018

Varighet
2. mars, kl. 10:00 – 15:00.

Informasjon om kurset
Kurset er lovpålagt og tilfredsstiller Arbeids­tilsynets krav opplæring for ledere. Kurset er tilpasset risiko- og driftsfor­holdene i våre medlemsbedrifter. SAMFO utsteder kursbevis.

Målgruppe

  • Bedriftens øverste leder (lovpålagt) 
  • Mellomledere, hvis praktisk oppfølging kan bli delegert

Formål
Å gi HMS-opplæring til virksomhetens ledere generelt, og virksomhetens øverste leder spesielt, i tråd med kravene i arbeidsmiljøloven § 3-5.

Faglig innhold
Innføring i regelverket innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Organisering av det systematiske HMS-arbeidet. Øverste leders rettigheter og plikter på området. Økonomiske gevinster ved et aktivt HMS-arbeid.


STARTDATO: 02.03.2018
SLUTTDATO: 02.03.2018
STED: Thon Hotel Vika Atrium

KURSAVGIFT
Kr. 1.250,- inklusive materiell-, reise- og oppholdsutgifter.

PÅMELDINGSFRIST
2. februar 2018