Bli medlem

Bli medlem i SAMFO og få tilgang til rådgivning, veiledning, forhandlinger og opplæring. Har du spørsmål til medlemsskapet, ring oss på 47 47 76 77.

Kontaktinfo
Om bedriften
Er bedriften part i tariffavtale(r)?