Kontaktpersoner

Område/bedrift:

Kontaktperson:

Boligsamvirket (boligbyggelag, borettslag og bedrifter
knyttet til Boligsamvirket)

Følger geografisk
inndeling nedenfor

Coop Norge Industri

Torgeir Kroken

Coop Norge SA

Torgeir Kroken

Innlandet (Hedmark og Oppland)

Astrid Flesland

Landbrukssamvirket

Astrid Flesland

Midt-Norge (Trøndelag)

Astrid Flesland

Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark)

Torgeir Kroken

Sørlandet (Telemark, Vestfold, Aust-Agder,
Vest-Agder og Rogaland)

Ida Blomquist

Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal)

Torgeir Kroken

Østlandet (Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud)

Astrid Flesland

Norsk Butikkdrift SA

Ida Blomquist