Kontaktpersoner

Område/bedrift:

Kontaktperson:

Boligsamvirket (boligbyggelag, borettslag og bedrifter
knyttet til Boligsamvirket)

Følger geografisk
inndeling

Coop Norge Industri

Laust K. Poulsen

Coop Norge SA, Coop Norge Handel

Laust K. Poulsen

Innlandet (Hedmark og Oppland)

Astrid Flesland

Landbrukssamvirket

Astrid Flesland

Midt-Norge (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag)

Astrid Flesland

Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark)

Torgeir Kroken

Sørlandet (Telemark, Vestfold, Aust-Agder, 
Vest-Agder og Rogaland)

Laust K. Poulsen

Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane)

Torgeir Kroken

Vestlandet (Møre og Romsdal)

Astrid Flesland

Østlandet (Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud)

Astrid Flesland