Om Oss

SAMFO er arbeidsgiverorganisasjonen for samvirkeforetak. Vi organiserer bedrifter i Coop, Boligsamvirke og Landbrukssamvirke.

Vårt mål er å bistå våre medlemmer slik at man kan løse utfordringer og utnytte muligheter i utvikling av arbeidsplasser og virksomheter. Vår hovedoppgave er å bistå og utvikle lederes kompetanse innen sentrale fagområder og tariffmessige spørsmål.

Nøkkeltall

Overenskomster

27

Medlemmer

201

Ansatte

26100

Våre medlemsbedrifter

Ved utgangen av 2018 hadde SAMFO 201 medlemsbedrifter som sysselsetter ca. 26.100 ansatte. Oppkjøp og fusjoner resulterer i at det stadig blir større enheter med flere medarbeidere. Våre største virksomheter tilknyttet Coop og omfatter både detaljhandelsbedrifter, engros og enkelte produksjonsbedrifter. Innenfor boligsamvirket organiserer vi i hovedsak boligbyggelag, men borettslag og servicesentraler er også en del av medlemsmassen.

SAMFO har totalt seks ansatte. Vi har spisskompetanse innen arbeidsrett, HR, ledelse og administrasjon.

Torgeir Kroken, direktør i SAMFO. Foto.
Det gamle ordtaket "samhold gjør sterk" gjelder også for arbeidsgivere. Bedrifter som står sammen i en arbeidsgiverforening har mye større innflytelse på utviklingen av tariffavtaler og arbeidsgiverspørsmål generelt enn de som velger å klare seg på egen hånd.

TORGEIR KROKEN, DIREKTØR

Trenger du hjelp?


Hos oss får ditt foretak personlig service og oppfølging av en egen kontaktperson. Ring oss på 47 47 76 77 for å høre mer.