SAMFO og GDPR

Overordnet formål med behandling av personopplysninger i SAMFO

SAMFO, ved direktøren, er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger foregår etter reglene i GDPR og personopplysningslovens bestemmelser.

SAMFO behandler personopplysninger for å administrere forholdet til sine ansatte og søkere til stillinger (personaladministrasjon) og forholdet til våre medlemmer, klienter og motparter. Behandlingsgrunnlaget er blant annet avtale med den registrerte og berettiget interesse (GDPR art. 6, 1. ledd, b og f). Det er frivillig for de som besøker SAMFOS nettsider å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, benytte del- og tipstjenesten osv. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Enhver kan be om informasjon om hvordan SAMFO behandler personopplysninger og har rett til innsyn i egne personopplysninger. Ønsker du å vite mer eller du ønsker innsyn i opplysninger vi behandler om deg, kan du sende en e-post til samfo@samfo.no