SAMFOs medlemskontingent for 2018

Bestemmelser om medlemskontingenten følger av vedtektene. Her fremgår følgende: 

§ 5. Kontingent

SAMFOs virksomhet finansieres ved kontingent fra medlemmene. Kontingenten beregnes på grunnlag av utbetalt bruttolønn forrige kalenderår.

Kontingenten forfaller til betaling 15. april hvert år. Nye medlemsbedrifter betaler en andel årskontingent regnet fra den dag foretaket er opptatt som medlemsbedrift.

Dersom SAMFOs økonomi gjør det nødvendig, kan styret ilegge medlemsbedriftene en midlertidig ekstrakontingent.

 

På SAMFOs generalforsamling 8. juni 2017 ble medlemskontingenten fastsatt som følger:

  • Kontingent av lønnskostnader inntil kr. 500 mill: 1,50 promille
  • Kontingent av lønnskostnader over kr. 500 mill: 0,75 promille
  • Minstekontingent 3% av folketrygdens grunnbeløp (pr. 1. nov 2017 utgjør det kr. 2.809,- pr. år). 

Trenger du hjelp?


Hos oss får ditt foretak personlig service og oppfølging av en egen kontaktperson. Ring oss på 47 47 76 77 for å høre mer.