Våre tjenester

Vi bistår våre medlemmer med råd og veiledning, forhandling eller opplæring. Som medlem i SAMFO får du en egen kontaktperson som kan bistå innen HR, ledelse, juridiske spørsmål eller tariffmessige forhold.

Ikon av forretningskvinne med snakkeboble. Ikon.

Råd og veiledning

Som medlem i SAMFO har du egen kontaktperson som bistår med råd og veiledning, forhandlinger og opplæring (se kontakter for oversikt). Ring vårt sentralbord på telefon 47 47 76 77 og du vil bli satt over til din faste kontaktperson eller en av oss andre som er tilgjengelig. 

Forhandle overenskomster

SAMFO fører forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår og andre arbeidsforhold med arbeidstakernes organisasjoner. SAMFO har hovedavtale med LO, YS, NITO og Lederne. Mellomoppgjøret våren 2017 omfattet 27 overenskomster.

Ikon av mann med slips og en avis. Ikon.

Nyheter og oppdatering på aktuelle saker

Vi søker til enhver tid å holde våre medlemsbedrifter oppdatert innen fagområder som vedrører drift og personalforvaltning.


Gjennom egne nyhetssaker gis nøkkelinformasjon til ledelse og administrasjon i de enkelte lag. Aktuelle saker kan være pensjonsspørsmål, pålegg fra offentlige forvaltning, HMS, tariffmessige spørsmål m.m.


Vi innhenter også fortløpende data på sykefravær og bistår med analyse og rådgivning innen arbeidsmiljøtiltak og HMS.

Kurs og opplæring

SAMFO arrangerer kurs i aktuelle spørsmål innen områdene arbeidsrett, arbeidsmiljø, HMS og forhandlinger. Kursene arrangeres gjerne lokalt for å minimere utgifter til opphold og reise.


Vi kan også tilby bedriftsinterne kurs, hvor vi skreddersyr utdanningen etter behov og ønsker.


Se oversikt over våre kommende kurs her

Trenger du hjelp?


Hos oss får ditt foretak personlig service og oppfølging av en egen kontaktperson. Ring oss på 47 47 76 77 for å høre mer.